Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác có bị đi tù không

25/12/2019 19:34 1678 lần Chuyên mục: Kiến thức luật hình sự

 

XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔN
XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM  NGƯỜI KHÁC CÓ BỊ ĐI TÙ KHÔNG

 

Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác có bị đi tù không? Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác tùy theo tính chất mức độ của hành vi phạm tội mà người phạm tội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu TNHH . Vậy pháp luật quy định như thế nào là hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác? chế tài, biện pháp xử lý như thế nào khi có những hàng vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Bài viết sau đây chúng tôi sẻ đi sâu phân tích một số quy đinh của pháp luật về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác để quý khách hàng tham khảo.

1. Danh dự, nhân phẩm được pháp luật bảo vệ như thế nào?

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Như vậy danh dự, nhân phẩm không những được quy định tại hiến pháp và trong các văn bản pháp luật chuyên ngành, điều đó nói lên được rằng: mọi người đều có quyền được pháp luật bảo hộ về thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

2. Như thế nào là xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác?

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành không giải thích rõ như thế nào là “danh dự”, “nhân phẩm”, tuy nhiên căn cứ vào khái niệm được thể hiện trong từ điển Tiếng Việt có thể hiểu:

Danh dự” của một người được hiểu là giá trị của người đó (bao gồm cả giá trị đạo đức, và giá trị tinh thần) được nhìn nhận trên cơ sở sự coi trọng và cách nhìn nhận của xã hội, của cộng đồng. “Danh dự” được thừa nhận như một quyền nhân thân, thể hiện vai trò và uy tín của một cá nhân trong xã hội.

Còn “nhân phẩm” của một người được hiểu là phẩm chất và giá trị của một con người. Phẩm chất có thể hiểu như là những đức tính, những tính cách làm nên một người như thật thà, dũng cảm, nhiệt tình…; giá trị của một con người có thể được đánh giá là “cao thượng”, “hèn hạ”… “Nhân phẩm” cũng giống như “danh dự” đều được xác định là một trong những quyền nhân thân của cá nhân được pháp luật bảo vệ.

3.Xúc phạm danh dự Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

a, Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác Có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác

Điều 155 BLHS quy định tội làm nhục người khác như sau:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Nếu hành vi có đủ những yếu tố sau và thuộc trường hợp quy định tại Điều 155 BLHS thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự:

  • Về mặt khách quan:

Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, như đã phân tích, được xác định là hành vi dùng lời nói, hành động tác động đến đến danh dự, nhân phẩm của một người, hạ thấp, chà đạp lên phẩm giá, giá trị của người khác. Hành vi này có thể được thể hiện bằng lời nói như: thóa mạ, chửi bới một cách thậm tệ, thô tục, tục tĩu hoặc thể hiện bằng hành động mang tính chất bỉ ổi, hèn hạ, ví dụ như dúi đầu, bắt người khác liếm giày cho mình, ép người khác ăn cơm bị thiu… nhằm mục đích hạ nhục người này trước người khác, hạ thấp nhân cách, danh dự của người này.

Để xác định được tính nghiêm trọng của hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác phải căn cứ vào thái độ nhận thức của người phạm tội.

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là xúc phạm danh dự của người khác nhưng vấn thực hiện.

– Chủ thể: người từ đủ 16 tuổi trở lên. Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm về tội này vì không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 12 BLHS.

– Về khách thể:

Khách thể của Tội làm nhục người khác được xác định đó là “danh dự”, là “nhân phẩm” – những giá trị cao đẹp về nhân thân của một người, là cơ sở xác định nhân cách, phẩm giá của người đó.

b, Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác Có thể bị truy cứu về tội vu khống

Nếu trường hợp có hành vi:

  • Hành vi bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc nhằm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của người khác. Ví dụ như đưa ra thông tin người khác có hành vi thiếu đạo đức, có hành vi vi phạm pháp luật mặc dù người đó không có hành vi này. Có thể đưa các thông tin này qua truyền miệng hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Hành vi loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trường hợp này người phạm tội tuy không đưa ra những thông tin không đúng sự thật xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nhưng đã có hành vi loan truyền những thông tin này mà người khác đã đưa ra đến người tiếp theo bằng những hình thức như truyền miệng,…
  • Hành vi bịa đặt là họ phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan nhà nước.

Nếu có những hành vi nêu trên sẽ bị truy tố về tội vu khống theo Điều 156 BLHS. Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về hành vi thế nào là vu khống. Tuy nhiên có thể hiểu vu khống là tung tin sai sự thật, bịa đặt, nói xấu, nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác.

Lỗi: Người phạm tội với lỗi cố ý.

Điều 156 BLHS quy định:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

c, Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác có thể bị xử phạt hành chính

Khung hình phạt cơ bản có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.(Khoản 1 Điều 156 BLHS).

Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm được quy định trong trường hợp người phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng sau:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Tình tiết vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ người phạm tội tung tin bịa đặt một người phạm tội giết người mặc dù thực tế người đó không hề thực hiện hoặc biết đến sự việc đó.

Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm trong trường hợp người phạm tội có các hành vi sau:

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Vì động cơ đê hèn;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Làm nạn nhân tự sát.

Hiện nay pháp luật chưa quy định cụ thể thế nào là động cơ đê hèn. Nhưng có thể hiểu động cơ đê hèn trong trường hợp này là do xích mích mà dùng những lời lẽ thô bỉ, tục tĩu xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác.

4. DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA LUẬT NAM HẢI

– Tư vấn hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ liên quan đến hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

– Tư vấn hướng dẫn khách hàng soan thảo, nộp đơn khởi kiện, tố cáo tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn, đại diện khách hàng tham gia giải quyết việc khiếu nại, tố cáo tại tóa án, cơ quan công an;

– Tư vấn, giải quyết một số thủ tục liên quan đến tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Trên đây, là một số phân tích của Luật Nam Hải về quy định của pháp luật về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Nếu quý khách hàng cần Luật sư chúng tôi tư vấn cụ thể, chi tiết hơn. Xin vui lòng liên hệ:


MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0931876355 / zalo: 0931876355

Email: luatnamhaiinfo@gmail.com

Trân trọng!

Xem bài viết khác tại đây:

• Cho vay với lãi xuất bao nhiêu thì phạm tội cho vay nặng lãi

 Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được hiểu như thế nào?

 Vay tiền không trả có phạm tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Hướng dẫn viết đơn khởi kiện – Công ty Luật Nam Hải

 Hướng dẫn viết đơn tố cáo xúc pham danh dự nhân phẩm;

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện