Tư vấn pháp luật về khiếu kiện

29/12/2018 21:11 640 lần Chuyên mục: Hỏi đáp luật hành chính

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện là hoạt động thường xuyên của chúng tôi, bởi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng dân chủ hóa, các mâu thuẩn giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan nhà nước, ngày càng được bộc lộ, do đó các hoạt động tư vấn pháp luật khiếu kiện nói chung và khiếu kiện về hành chính nói riêng ngày càng trở nên phổ biến, đa dạng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

<> Liên hệ để được tư vấn:http://luatnamhai.vn/ 0931876355

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện
Tư vấn pháp luật về khiếu kiện

1. Các yêu cầu của khách hàng trong hoạt động tư vấn pháp luật khiếu kiện:

 • Tư vấn về tính hợp pháp của đối tượng khiếu kiện;
 • Tư vấn về điều kiện trình tự khiếu kiện;
 • Tư vấn về việc bồi thường thiệt hại;
 • Tư vấn về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời

2. Phạm vi tư vấn:

 • Tư vấn theo hình thức trọn gói;
 • Tư vấn từng vấn đề cụ thể.

3. Các hoạt động của luật sư trong quá trình tư vấn pháp luật về khiếu kiện:

 • Tiếp xúc khách hàng, xem xét yêu cầu của khách hàng về vấn đề gì;
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu, thu thập các chứng cứ;
 • Xác định đối tượng khiếu kiện hành chính;
 • Xác định thẩm quyền giải quyết khiếu kiện;
 • Xác định văn bản pháp luật áp dụng.

4. Các giải pháp mà luật sư có thể tư vấn cho khách hàng gồm:

 • Nhóm giải pháp bảo vệ quyền khiếu kiện;
 • Nhóm giải pháp yêu cầu hủy đối tượng khiếu nại;
 • Nhóm giải pháp bồi thường thiệt hại;
 • Nhóm giải pháp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Nhóm giải pháp đề xuất, kiến nghị khác.

Ngoài ra luật sư có thể cần dự kiến một số vấn đề về thủ tục hành chính và tố tụng sau những lần giải quyết khiếu kiện mà không thỏa mãn yêu cầu của người khiếu kiện như khiếu nại lần 2, kháng cáo theo trình tự phúc thẩm.

Trên đây là hoạt động tư vấn pháp luật về khiếu kiện của luật sư chúng tôi. Nếu khách hàng có gì thắc mắc thì hãy http://luatnamhai.vn/ liên hệ trức tiếp với chúng tôi để được tư vấn một cách tận tình và chu đáo nhất.

Trân trọng cảm ơn!