Việc bình chọn danh hiệu Hãng Luật và Luật sư tiêu biểu nhằm tôn vinh các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và sử dụng nghề nghiệp xây dựng và phát triển xã hội; góp phần phát triển kinh tế […]

Luật sư tư vấn pháp luật qua email, tư vấn luật trả lời bằng văn bản Tư vấn pháp luật qua Email. Dịch vụ luật sư tư vấn luật trực tuyến qua Email. Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua email, tư vấn luật bằng văn bản uy tín.  1/ Tại sao lại […]

Luật Nam Hải là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch vụ của luật nam hải xoay quanh các lĩnh vực từ dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân […]

Ngày 01/4 2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Luật Nam Hải  đang cần tuyển dụng các luật sư có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn và các trợ lý luật sư để cung cấp các dịch vụ pháp lý có liên quan cho khách hàng trong lĩnh vực thương […]

Hoạt động tư vấn Pháp Luật của Luật sư chúng tôi. Hiện nay, với dịch vụ thông tin đại chúng có rất nhiều các hình thức tư vấn pháp luật trực tuyến vô cùng tiện lợi – nhanh chóng và tiết kiệm chi phí dành cho mọi người: Tư vấn luật qua email, tư vấn luật qua điện thoại, tư […]