Ngày 01/4 2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Luật Nam Hải  đang cần tuyển dụng các luật sư có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn và các trợ lý luật sư để cung cấp các dịch vụ pháp lý có liên quan cho khách hàng trong lĩnh vực thương […]

Hoạt động tư vấn Pháp Luật của Luật sư chúng tôi. Hiện nay, với dịch vụ thông tin đại chúng có rất nhiều các hình thức tư vấn pháp luật trực tuyến vô cùng tiện lợi – nhanh chóng và tiết kiệm chi phí dành cho mọi người: Tư vấn luật qua email, tư vấn luật qua điện thoại, tư […]