Lý do cần có Luật sư riêng?

31/03/2022 20:18 129 lần

Trong xã hội hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội là các quy định của pháp luật được điều chỉnh và bổ sung, khi mà đảng và nhà nước ta ngày càng đổi mới cải cách hành chính – tư pháp vì vậy nghề luật sư ngày càng đống một […]

Hệ quả của việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.. Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật lao động 2019. Vì […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

08/10/2019 21:26 976 lần

Ngày 01/4 2018 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Luật Nam Hải  đang cần tuyển dụng các luật sư có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn và các trợ lý luật sư để cung cấp các dịch vụ pháp lý có liên quan cho khách hàng trong lĩnh vực thương […]

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện