Thẩm quyền thu hồi đất – Tư vấn thủ tục khiếu nại về đất đai

01/08/2021 08:11 66 lần Chuyên mục: Luật sư - Đất đai

Thẩm quyền thu hồi đất – Tư vấn thủ tục khiếu nại về đất đai. Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hành chính có thể với tư cách là người đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện, nhằm thực hiện tốt chức năng trợ giúp cho người khởi kiện trong việc chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước tòa án.thẩm quyền thu hồi đất

1. Thẩm quyền thu hồi đất.

Điều 66 Luật đất đai năm 2013 quy định các cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất bao gồm:

-. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

– Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.

2. Trình tự thủ tục thu hồi đất – Thẩm quyền thu hồi đất

Thứ nhất, trình tự thẩm quyền thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

 1. Thông báo thu hồi đất;
 2. Điều tra, đo đạc, kiểm đếm;
 3. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 4. Hoàn chỉnh, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quyết định thu hồi đất:

UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày;

 1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được duyệt;
 2. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất thì Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định và tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất;

 1. Tiếp quản đất đã giải phóng mặt bằng: do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm nhiệm.

Thứ hai, trình tự thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

 1. Lập biên bản về hành vi vi phạm để làm căn cứ quyết định thu hồi đất
 2. Ban hành quyết định thu hồi đất:

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh thực địa khi cần thiết, trình UBND cùng cấp quyết định thu hồi đất.

 1. Triển khai thu hồi đất và xử lý phần giá trị còn lại đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có)
 2. Quản lý quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ ba, trình tự thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người như sau:

 1. Tổ chức sử dụng đất chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì gửi thông báo hoặc văn bản trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường;

Cơ quan ban hành quyết định giải thể, phá sản gửi quyết định giải thể, phá sản đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi;

UBND cấp xã nơi thường trú của người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế có trách nhiệm gửi Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố một người là đã chết và văn bản xác nhận không có người thừa kế đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất thu hồi.

 1. Ban hành quyết định thu hồi đất
 2. Triển khai thu hồi đất, quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất

3. Luật sư tư vấn thẩm quyền thu hồi đất – Thủ tục hành chính.

Câu hỏi: Ông Nguyễn Văn A khởi kiện yêu cầu hủy quyết định số 259/ QĐ -UB của UBND huyện B về việc thu hồi đất của ông là 459 m2 đất.

để khởi kiện ông A tìm đến văn phòng luật sư nhờ luật sư tư vấn cách giải quyết.

Trả lời: Để chứng minh quyết định thu hồi đất của UBND huyện B là trái pháp luật thì Ông A phải thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh về tính hợp pháp về hình thức và nội dung của quyết định số 250/QĐ -UB huyện B. Để chứng minh cho quyết định trên ông A phải đưa ra các tình tiết, sự kiện hoặc viện dẫn các quy định của pháp luật về đất đai về căn cứ thu hồi đất, diện tích đất bị thu hồi không đúng với thực trạng sử dụng.

– Tính hợp pháp hay không hợp pháp của quyết định thu hồi đất số 250/QĐ -UB được đánh giá bởi các yếu tố sau:

* Có hợp pháp về thẩm quyền ban hành.

Như ai ban hành? ban hành như thế nào? bằng hình thức gì? trình tự, thủ tục ban hành.

Thẩm quyền ban hành quyết định trên thuộc về chủ tịch UBND huyện B hay UBND huyện B.

* Tính hợp pháp về thủ tục ban hành.

– Quyết định hành chính số 259/QĐ -UB huyện B, phải được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định: như thủ tục hồ sơ, trình tự các bước, thời hạn, thời hiệu, lệ phí…

* Thu thập tài liệu, chứng cứ.

Tài liệu được hiểu là bất cứ tài liệu, văn bản nào được ghi trên giấy hoặc các phương tiện điện tử, bằng tiếng, bằng hình hoặc bằng các phương tiện điện tử nào( tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được…)

– Tài liệu thu được phải là bản gốc:

+ Quyết định thu hồi đất của UBND huyện B;

+ Các tài liệu lập được trong quá trình thu hồi đất như: biên bản xử phạt; biên bản giám định; biên bản nghiệm thù…;

* Thu thập vật chứng:

Trên đây là bài viết tư vấn về thẩm quyền thu hồi đất và một số câu hỏi tư vấn về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.  Nếu bạn đọc có thắc mắc thêm về các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, hãy liên hệ ngay LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI, Hotline: 0931876355 để được giải đáp.\

Trân Trọng!

xem Thêm:

– Khiếu nại quyết định hành chính – Điều kiện khiếu nại

Tư vấn khiếu nại – Luật sư giải quyết khiếu nại về đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính

– Văn Phòng luật sư ở quận 12 – Luật sư tại quận 12

– Luật sư tại Hóc Môn – Văn Phòng Luật sư ở Hóc Môn

 Luật sư giải quyết tranh chấp về thừa kế tại TP. HCM

–  Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

– Luật sư tại Thuận an – Văn Phòng Luật sư ở Thuận an

 Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Thuận an

– Tư vấn tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

– Luật sư giỏi tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;