Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý nội bộ trong doanh nghiệp

24/09/2019 14:59 564 lần Chuyên mục: Kiến thức luật kinh tế

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý nội bộ trong doanh nghiệp. Có phải bạn đang thắc mắc về soạn thảo văn bản trong quản lý điều hành doanh nghiệp? . Vì vậy việc soạn thảo văn bản như thế nào? tùy thuộc vào quy mô, loại hình doanh nghiệp đó. Sau đây, LUẬT NAM HẢI sẻ phân tích, Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý nội bộ trong doanh nghiệp

Toàn bộ văn bản quản lý doanh nghiệp có thể chia thành các nhóm sau đây:

Nhóm 1: Các văn bản mang tính cơ chế quản lý nội bộ bao gồm:

+ Điều lệ doanh nghiệp;

+ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, ban điều hành, ban kiểm soát;

+ Quy chế tài chính doanh nghiệp;

+ Quy chế bảo mật thông tin;

+ Quy chế hoạt động của các doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn hoặc quy chế hoạt động chi nhánh, văn phong đại diện;

+ Các văn bản mang tính hướng dẫn..

Tư vấn soạn thảo văn bản trong quản lý doanh nghiệp
Tư vấn soạn thảo văn bản trong quản lý doanh nghiệp

Tư vấn soạn thảo văn bản quản lý nội bộ trong doanh nghiệp

Nhóm 2: Các văn bản mang tính sự vụ, giải quyết các vụ việc phát sinh trong quản lý, điều hành doanh nghiệp: ví dụ như: quyết đinh kỹ luật, quyết định sa thải…

+ Soạn thảo điều lệ: Điều lệ doanh nghiệp được coi là bản hiến pháp của công ty, trong đó thể hiện sự ràng buộc giữa các thành viên công ty với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Do đó các văn bản nội quy phải phù hợp và tuân thủ điều lệ về mặt nội dung ( điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 ).

+ Soạn thảo quy chế tổ chức và hoạt  động của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên, ban điều hành, ban kiểm soát.

Khi soạn thảo các văn bản này khách hàng cần chú ý các nội dung sau:

– Điều kiện và cách thức bầu/ bổ nhiệm các chức danh trong công ty;

– Thời hạn, nhiệm kỳ, kỹ luật, khen thưởng;

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh;

– Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc…

+ Soạn thảo văn bản hướng dẫn quy trình làm việc của các phòng, ban.

Lưu ý: khi soạn thảo các văn bản này khách hàng cần lưu ý các văn bản này không được trái với quy định của luật chuyên ngành.

Trên đây, là những phận tích, giải đáp của LUẬT NAM HẢI về quy trình, các nhiệm vụ chính trong soạn thảo văn bản quản lý nội bộ doanh nghiêp. Nếu khách hàng có những vấn đề gì chưa rõ, còn thắc mắc cần được luật sư chúng tôi giải đáp, vui lòng:

⇒ LIÊN HỆ: 0931876355 HOẶC gmail: luatnamhaiinfo@gmail.com

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện