Pháp Luật về bồi thường thiệt hại danh dự nhân phẩm, uy tín

02/07/2021 12:01 445 lần Chuyên mục: Hỏi đáp luật dân sự

Pháp Luật về bồi thường thiệt hại danh dự nhân phẩm, uy tín. Khi có căn cứ chứng minh rằng một cá nhân, tổ chức có hành vi gây thiệt hại về danh dự nhân phẩm thì người bị thiệt hại có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định. Sau đây chúng tôi xin đưa ra một ví dụ thực tiễn để quý khách có thể tham khảo.

1. Tình huống pháp lý:

Theo đơn khởi kiện ngày 17-9-2017 và trong quá trình xét xử, bà Phạm Thị Nguyệt  trình bày:

Năm 1966 – 1969 bà tham gia Đội giao liên ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Năm 1970 – 1971 bà tham gia du kích ấp Lung Trường. Năm 1972 – 1974 bà công tác xã Đoàn, xã Phong Lạc. Năm1975, bà nghỉ công tác và tham gia hội viên Chi hội cựu chiến binh ấp Tân Phong, xã Phong Lạc. Ông Nguyễn Văn Khánh làm đơn tố cáo bà đến Đài truyền hình và các Cơ quan của tỉnh Cà Mau cho rằng bà không có tham gia cách mạng cũng được kết nạp vào hội.

– Nay bà yêu cầu ông Khánh phải công khai xin lỗi trước nhân dân và bồi thường danh dự cho bà số tiền 13.000.000 đồng.

2. XÁC ĐỊNH QUAN HỆ TRANH CHẤP VÀ NỘI DUNG TRANH CHẤP về bồi thường thiệt hại danh dự nhân phẩm, uy tín

 – Quan hệ pháp luật tranh chấp : tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

 – Về nội dung tranh chấp: Xét thấy tại phiên tòa bị đơn là ông Nguyễn Văn Khánh thừa nhận có làm đơn tố cáo nguyên đơn là bà Phạm Thị Nguyệt không có tham gia cách mạng cũng được kết nạp vào hội. Tuy nhiên, việc bị đơntố cáo nguyên đơn nhưng không có căn cứ. Bởi lẽ, tại biên bản xác minh ngày08-8-2017 của Chi hội cựu chiến binh xã Phong Điền đối với nguyên đơn xácđịnh: Năm 1966 – 1969 bà Nguyệt tham gia làm Đội trưởng đội giao liên ấp Lung Trường, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Năm 1970 -1971 tham gia du kích ấp Lung Trường. Năm 1971 – 1974 công tác xã Đoàn, xãPhong Lạc. Năm 1975, nguyên đơn nghỉ công tác là có thực tế.

Hành vi tố cáo sai sự thật của bị đơn đối với nguyên đơn đến các cơ quan tỉnh Cà Mau (Đài truyền hình tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau) đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nguyên đơn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Bộ luật dân sự “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Bộ luật dân sự “Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại”. Do đó, nguyên đơn yêu cầu bị đơn công khai xin lỗi trước nhân dân ấp Tân Phong, xã Phong Điền là phù hợp với quy định pháp luật.

Xét yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường thiệt hại với số tiền13.000.000 đồng thì thấy rằng: Bị đơn có hành vi tố cáo không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nguyên đơn là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, nguyên đơn không chứng minh được chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại cũng như thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Do đó, nguyên đơn chỉ được bồi thường thiệt hại một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà nguyên đơn gánh chịu. Mức bồi thường được chấp nhận là 02 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, tương đương số tiền 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng) là phù hợp theo Điều 592 Bộ luật dân sự.

3. QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NHƯ SAU:

1. Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 143, 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Các Điều 34, 584, 592 Bộ luật dân sự;

2. Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bàPhạm Thị Nguyệt.

– Buộc bị đơn là ông Nguyễn Văn Khánh bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho nguyên đơn là 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

– Buộc ông Nguyễn Văn Khánh phải công khai xin lỗi bà Phạm Thị Nguyệt trước nhân dân tại ấp Tân Phong, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

4. HƯỚNG DẪN SOẠN ĐƠN KHỞI KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN XÚC PHẠM DANH DỰ NHÂN PHẨM

(Về việc ………….. hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm……..)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới tranh chấp phát sinh từ hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị cho là hành vi vi phạm pháp luật, cách giải quyết tranh chấp của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp trên  giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:…….. (nếu có)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tính huống pháp lý và Mẫu đơn khởi kiện về yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU SOẠN THẢO ĐƠN KHỞI KIỆN/TỐ CÁO. XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0931876355 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ.

Trân trọng!

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện