Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

25/10/2022 07:54 88 lần Chuyên mục: Luật sư - Hợp đồng

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng. Trong các loại tranh chấp hiện nay, thì tranh chấp hợp đồng là loại tranh chấp phổ biến và thường hay gặp nhất trong các loại giao dịch kinh doanh, mua bán. Để hiểu rõ hơn loại tranh chấp hợp đồng, các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng. Sau đây chúng tôi phân tích một số cơ sở pháp lý liên quan đến đường lối xét xử của tòa án liên quan đến hợp đồng.Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

I. Quy định của pháp luật về Tranh chấp hợp đồng.

1. Hợp đồng là gì?

Theo Điều 385 Bộ luật dân sự 2015: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

So với định nghĩa về hợp đồng trong Bộ luật dân sự 2005 có thể nhận thấy định nghĩa về hợp đồng trong Bộ luật dân sự năm 2015 có một sự tiến bộ đáng kể: Nếu Điều 394 Bộ luật dân sự 2005 sử dụng thuật ngữ “Khái niệm hợp đồng dân sự” thì Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 đã bỏ đi cụm từ “dân sự” và chỉ để “Khái niệm hợp đồng”. Định nghĩa này thể hiện sự tiến bộ và hợp lý bởi lẽ khái niệm hợp đồng vừa thể hiện sự ngắn gọn, súc tích vừa mang tính khái quát cao được hiểu là bao gồm tất cả các loại hợp đồng theo nghĩa rộng (hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ…) chứ không chỉ là các hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp đơn thuần.

2. Hình thức của hợp đồng.

Hợp đồng có thể được thực hiện bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc bằng hành vi cụ thể.

Ví dụ: Hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất.

3. Nội dung của hợp đồng.

Theo quy định tại điều 398 Bộ Luật dân sự 2015

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp.

4. Các loại hợp đồng chủ yếu:

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

1. Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

2. Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

3. Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

4. Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

5. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

6. Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Lợi ích khi Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


– Khi có luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thì khách hàng sẽ nhận được những lời tư vấn, đánh giá nhận định, phân tích về vấn đề tranh chấp.

– Lựa chọn được phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng phù hợp với tình hình của khách hàng, hạn chế được chi phí phát sinh khi giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng và giữ được quan hệ vốn có giữa các bên…

– Khi có luật sự giải quyết tranh chấp hợp đồng thì sẽ bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

– Có Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ hạn chế được rủi ro trong quá trình giải quyết tranh chấp.

Các bước khi Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng


Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc cùng các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp.

Bước 2: Ký hết hợp đồng dịch vụ để giải quyết tranh chấp hợp đồng theo yêu cầu của quý khách hàng

Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ vụ việc

Bước 4: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện, hướng giải quyết tranh chấp có lợi cho khách hàng để hạn chế tối đa chi phí phát sinh và phân công luật sư tham gia giải quyết vụ việc.

Bước 5: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để đánh giá toàn diện của tranh chấp hợp đồng để từ đó đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng

Bước 6: Trao đổi với khách hàng về hướng giải quyết tranh chấp hợp đồng

Bước 7: Tham gia các buổi thương lượng, hòa giải cùng khách hàng hoặc đại diện khách hàng tham gia trên cơ sở thiện chí và tôn trọng lẫn nhau

Bước 8: Tham gia tố tụng trong trường hợp phát sinh yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại hoặc tại Tòa án nhân dân.

II. Tình huống về tranh chấp hợp đồng phổ biến hiện nay và đường lối giải quyết của Tòa án.

* Xác lập thực hiện hợp đồng sở hữu chung nhà đất.

Theo đơn khởi kiện ngày 25/09/2006 Ông Thanh bán đất cho ông Hoàng. Tuy nhiên khi bán đất trên vợ của ông Thanh không ký vào hợp đồng mua bán đất. Ông Hoàng đã Thanh toán cho ông Thanh tổng số tiền lô đất BN1 150m2 là 1 tỷ đồng VND. Nay vợ ông Thanh Khởi kiện yêu cầu hủy bỏ hợp đồng trên vì cho rằng lúc đó bà không đồng ý.

Tại các bản án sở Thẩm và Phúc Thẩm Tòa án nhân dân TP Hồ chí Minh tuyên  hủy bỏ hợp đồng trên vì vô hiệu, buộc ông hoàng phải trả lại đất cho ông thanh và ông Thanh phải trả lại tiền cho Ông Hoàng.

Nhận xét: Mặc dù hợp đồng trên về nguyên tắc đã tuân thủ các điều kiện về mặt hình thức và nội dung của hợp đồng theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự 2015. Tuy nhiên, khi giao dịch các bên không chú ý đến vấn đề tài sản trên thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng, vì vậy khi giao dịch mua bán phải có sự đồng ý của 2 vợ chồng (có chứ ký của vợ và chồng) một bên tự ý định đoạt tài sản chung là trái với quy định của pháp luật. Vì vậy khi giao kết hợp đồng các bên ngoài tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, còn phải nắm vững các quy định của pháp luật về: chủ thể giao kết hợp đồng, để tránh những tranh chấp không đáng có sau này.


LIÊN HỆ LUẬT NAM HẢI:

Hotline: 0931876355.

Email: luatnamhaiinfo@gmail.com

Xem Thêm: 

– Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về thừa kế

 Tranh chấp đất đai và những nguyên nhân dẫn đến tranh chấp.

 Luật sư giải quyết tranh chấp về thừa kế tại TP. HCM

– Luật sư tại Thuận an – Văn Phòng Luật sư ở Thuận an

– Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn thuận tình và đơn phương

– Tư vấn tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện