Hỏi đáp luật hình sự

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được hiểu như thế nào?. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào .chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Đễ hiểu rõ hơn về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. […]

Vay tiền không thanh toán có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?. Hiện nay, việc vay tiền giữa các cá nhân tổ chức với nhau ngày càng trở nên phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau như vay tiền không thể chấp và có thế chấp. Vì vậy tranh chấp xảy ra […]

Cho vay với lãi xuất bao nhiêu thì phạm tội? Hiện nay việc cho vay của các công ty tài chính với lãi xuất cho vay vượt quá so với quy định của pháp luật dân sự. Việc xử lý của các cơ quan chức năng còn quá phức tạp và khó khăn. bài viết […]