Kiến thức luật hành chính

Khiếu nại quyết định hành chính – Điều kiện khiếu nại. Khi thực hiện quyền khiếu nại hành chính, khách hàng, người khiếu nái cần xem xét, đánh giá các điều kiện khiếu nại gồm: Tư cách chủ thể khiếu nại, Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại… 1. Tư cách chủ thể (Người […]

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện