Luật hành chính

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính. Nhiệm vụ chính của luật sư là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Bởi vậy ngay từ hoạt động tố tụng đầu tiên – khởi kiện vụ án hành chính, Luật sư cần tư vấn, hướng dẫn khách hàng các bước, quy […]

Khiếu nại quyết định hành chính – Điều kiện khiếu nại. Khi thực hiện quyền khiếu nại hành chính, khách hàng, người khiếu nái cần xem xét, đánh giá các điều kiện khiếu nại gồm: Tư cách chủ thể khiếu nại, Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại… 1. Tư cách chủ thể (Người […]

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành […]

Thủ tục làm căn cước công dân gắn chíp Tại Tp HCM Từ năm 2021, Công dân từ 14 tuổi trở lên được cấp mới thẻ căn cước công dân, Bộ công an đã công khai thủ tục hành chính cấp mới cấp đổi thẻ căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc. – […]

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện

29/12/2018 21:11 1014 lần

Tư vấn pháp luật về khiếu kiện là hoạt động thường xuyên của chúng tôi, bởi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng dân chủ hóa, các mâu thuẩn giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan nhà nước, ngày càng được bộc lộ, do đó các hoạt động […]

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện