Khiếu nại quyết định hành chính – Điều kiện khiếu nại

29/07/2021 08:32 67 lần Chuyên mục: Kiến thức luật hành chính

Khiếu nại quyết định hành chính – Điều kiện khiếu nại. Khi thực hiện quyền khiếu nại hành chính, khách hàng, người khiếu nái cần xem xét, đánh giá các điều kiện khiếu nại gồm: Tư cách chủ thể khiếu nại, Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại… Khiếu nại quyết định hành chính

1. Tư cách chủ thể (Người có thẩm quyền khiếu nại)

Thứ nhất: người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi QĐHC, HVHC mà họ khiếu nại hoặc muốn khiếu nại:

Ví dụ: Chủ tịch UBND huyện B ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất của ông A, Vậy người có thẩm quyền khiếu nại quyết định hành chính của chu tịch UBND huyện B là ông A.

Thứ hai: Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, trường hợp là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện cho họ thực hiện việc khiếu nại.

2. Thời hiệu khiếu nại – khiếu nại quyết định hành chính.

Người khiếu nại cần thực hiện việc khiếu nại trong khoảng thời gian được luật khiếu nại quy định, nếu không họ sẻ mất quyền khiếu nại.

– Đối với QĐHC, HVHC khiếu nại lần đầu, người khiếu nại phải đảm bảo khiếu nại trong thời hiệu 90 ngày, kể từ ngày nhận được, biết được QĐHC, HVHC. Thời hiệu khiếu nại lần 2 là 30 ngày, đối với vùng sâu vùng xa có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.

– Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc thông thường, 45 ngày đối với vụ việc phức tạp, vùng  sâu vùng xa là 60 ngày. mà khiêu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại.

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính. 

Việc khiếu nại hành chính có thể được khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp. Nếu khiếu nại bằng đơn thì người khiếu nại phải làm đơn đúng theo quy định tại khoản 2 điều 8 luật khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Theo quy định tại Chương IV về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gồm 03 bước sau:

Bước 1: Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại

– Thụ lý giải quyết khiếu nại;

– Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại;

– Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 2: Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

– Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại;

– Làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích liên quan và người bị khiếu nại;

– Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng;

– Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng;

– Xác minh thực tế;

– Trưng cầu giám định;

– Làm việc với các bên có liên quan trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại;

– Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;

– Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

– Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 3: Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

– Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại;

– Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Có thể thấy, so với các quy định tại Chương II Thông tư 07/2013/TT-TTCP thì quy trình giải quyết khiếu nại tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP tối giản hơn.

Lưu ý: Trong trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung cần cử người đại diện hợp pháp, kể cả số lượng người đại diện, tùy theo số lượng người khiếu nại (4 đến 10 người khiếu nại thì cử 1 đến 2 người đại diện).

  1. DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐẠI DIỆN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH – LUẬT NAM HẢI.

  • Tư vấn căn cứ khiếu nại ; trình tự, thủ tục khiếu nại;
  • Tư vấn soạn thảo Đơn khiếu nại;
  • Đại diện Khách hàng nộp đơn khiếu nại;
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng.
  • Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục khiếu nại và khởi kiện.

TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH. ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỤ VIỆC CỦA MÌNH, TRÁNH TRƯỜNG HỢP KHIẾU NẠI KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ SẺ MẤT THỜI GIAN CŨNG QUYỀN LỢI CỦA MÌNH. QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP QUA HOTLINE: 0931876355 VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ GIẢI ĐÁP CỤ THỂ HƠN.

Trân trọng!

–  Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

– Luật sư tại Thuận an – Văn Phòng Luật sư ở Thuận an

 Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Thuận an

– Tư vấn tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

– Luật sư giỏi tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Luật uy tín tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

 Luật sư tại dĩ an – Văn Phòng Luật sư ở dĩ an Bình Dương

– Văn phòng luật sư tại Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

– Luật sư uy tín tại TP. HCM – Tư vấn pháp luật miễn phí;

 Thủ tục ly hôn đơn phương tại TP. Hồ Chí Minh

– Thành lâp công ty tại Thủ Đức – Dịch vụ Thành lập công ty

– Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp ở tại HCM

– Tư vấn Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

–  Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

– Tư vấn về Thủ tục ly hôn mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh

– Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất tại Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh