Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính.

01/08/2021 08:13 53 lần Chuyên mục: Hỏi đáp luật hành chính

Hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính. Nhiệm vụ chính của luật sư là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Bởi vậy ngay từ hoạt động tố tụng đầu tiên – khởi kiện vụ án hành chính, Luật sư cần tư vấn, hướng dẫn khách hàng các bước, quy trình, thủ tục khởi kiện vụ án hành chính.hướng dẫn khởi kiện vụ án hành chính

1. Xác định đồi tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là các quyết định hành chính, hành vi hành chính do cơ quan hành chính có thẩm quyền ban hành, áp dụng đối với cá nhân, tổ chức được cho là xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng khởi kiện.

Khoản 1 điều 3 Luật TTHC năm 2015 quy định” quyết định hành chính là văn bản do cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành, hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về một vấn đề cụ thể, được áp dụng đối với một số đối tượng cụ thể.

Như vây không phải tất cả các quyết định hành chính đều trở thành đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

2. Xác định tư cách đương sự trong vụ án hành chính.

Khi khởi kiện vụ án hành chính, khách hàng, cá nhân phải là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp bởi QĐHC, HVHC.

* Đối với người khởi kiện là cá nhân:

– Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

– Người khởi kiện là người chưa thành niên phải có người đại diện hợp pháp của họ;

* Đối với người khởi kiện là cơ quan nhà nước.

– Người đại diện hợp pháp phải là người đứng đầu cơ quan đó. Người đại diện hợp pháp có thể ủy quyền cho cấp phó của mình hoặc bất cứ người nào tham gia khởi kiện vụ án hành chính.

* Xác định người bị kiện:

Theo quy định của luật tố tụng hành chính 2015:” Người bị kiện là cơ quan, tổ chức, cá nhân có QĐHC,HVHC, quyết định kỹ luật buộc thôi việc…

– Để xác định chính xác người bị kiện là ai thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc.

3. Xác định các điều kiện khởi kiện vụ án hành chính.

* Về chủ thể khởi kiện:

– Chủ thể khởi kiện vụ án hành chính là cá nhân, cơ quan bị tác động trực tiếp bởi QĐHC,HVHC.

– Người khởi kiện là ai? cá nhân, hay cơ quan.

– Ngoài ra chủ thể phải thỏa mãn các điều kiện khác theo quy đinh của pháp luật TTHC.

* Thẩm quyền của tòa án:

– Chỉ những QĐHC,HVHC được khởi kiện (trừ các quyết định hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước, quốc phòng an nình)

– Tòa án nhân dân quận/huyện có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính từ cấp huyện trở xuống trên phạm vi địa giới hành chính.

4. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện:

Hồ sơ khởi kiện là hồ sơ mà người khởi kiện nộp cho tòa án khi khởi kiện vụ án hành chính. Hồ sơ khởi kiện phải phù hợp với các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, là cơ sở để tòa án có thụ lý giải quyết hay không.

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

– Đơn khởi kiện;

– Các tài liệu khác làm cơ cở để tòa án thụ lý giải quyết.

– Tài liệu chứng minh tư cách chủ thể khởi kiện…

MẤU ĐƠN KHỞI KIỆN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

(1)……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân(2)…………………………………………

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ:(4)

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):

Người bị kiện:(5)

Địa chỉ:(6)

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)

Địa chỉ:(8)

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):

Quyết định …………………………… (9) bị kiện số ……………………. ngày ………. tháng ………… năm ….. của………………………………. Về

Hành vi hành chính bị kiện

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10):

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết(11):

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. (12)đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (13)

1.

2. ……………………………………………………………………………………………………

Người khởi kiện (14)

4. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khi khách hàng thuê luật sư tại Luật Nam Hải thì sẽ nhận được những lợi ích sau:

  • Luật sư tư vấn, giúp bạn tránh khỏi rủi ro về vấn đề pháp lý.
  • Luật sư thay bạn làm các thủ tục và giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
  • Luật sư nghiên cứu, thu thập, tìm những bằng chứng giúp bãi bỏ những thông tin sai lệch.
  • Luật sư tư vấn giúp khách hàng lập hồ sơ khởi kiện.
  • Tham gia tố tụng với hình thức là người đại diện tranh luận, bào VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO NGƯỜI KHỞI KIỆN.

Khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Luật Nam Hải để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho khách hàng.

Trân trọng!

xem Thêm:

– Khiếu nại quyết định hành chính – Điều kiện khiếu nại

Tư vấn khiếu nại – Luật sư giải quyết khiếu nại về đất đai

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính

– Văn Phòng luật sư ở quận 12 – Luật sư tại quận 12

– Luật sư tại Hóc Môn – Văn Phòng Luật sư ở Hóc Môn

 Luật sư giải quyết tranh chấp về thừa kế tại TP. HCM

–  Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

– Luật sư tại Thuận an – Văn Phòng Luật sư ở Thuận an

 Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại Thuận an

– Tư vấn tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

– Luật sư giỏi tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;