Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại TP. Hồ chí Minh

13/12/2019 11:03 377 lần Chuyên mục: Luật sư - Hợp đồng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng
Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế , hoạt động giao thương, mua bán trở nên nhộn nhịp, do đó những tranh chấp xả ra giữa các cá nhận, tổ chức với nhau ngày càng nhiều, chủ yếu xoay quanh vấn đề hợp đồng. Vậy để giúp quý khách hàng nắm bắt quy trình, cũng như thủ tục soạn thảo hợp đồng. Luật Nam Hải xin cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại TP. Hồ chí Minh để quý khách hàng tham khảo, sử dụng.

Bài viết có liên quan:

•  Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay;

• Mẫu Đơn xin tạm hoãn phiên tòa chính xác nhất hiện nay;

• Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất chính xác nhất;

I. Hợp đồng là gì?

Theo quy định của pháp luật dân sư: hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, chấm dứt quyền và nghĩa vụ

II.Nội dung của hợp đồng – soan thảo hợp đồng

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

a) Đối tượng của hợp đồng;

b) Số lượng, chất lượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

g) Phương thức giải quyết tranh chấp

IV. Các loại hợp đồng chủ yếu:

Hợp đồng gồm các loại chủ yếu sau đây:

– Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.

– Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ.

–  Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.

– Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

– Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

–  Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

V. Sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng.

1. Sửa đổi hợp đồng

– Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng.

– Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.

– Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.

2. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Hợp đồng đã được hoàn thành;

– Theo thỏa thuận của các bên;

– Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;

– Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

– Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;

– Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;

– Trường hợp khác do luật quy định.

3. Hủy bỏ hợp đồng

1. Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

a) Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;

b) Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;

c) Trường hợp khác do luật quy định.

2. Vi phạm nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

3. Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

1. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.

2. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.

Việc hoàn trả được thực hiện bằng hiện vật. Trường hợp không hoàn trả được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để hoàn trả.

Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ hoàn trả thì việc hoàn trả phải được thực hiện cùng một thời điểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

4. Việc giải quyết hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này và luật khác có liên quan quy định.

5. Trường hợp việc hủy bỏ hợp đồng không có căn cứ quy định tại các điều 423, 424, 425 và 426 của Bộ luật này thì bên hủy bỏ hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự do không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

 Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng - Luật Nam Hải
Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng – Luật Nam Hải

IV. DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CỦA LUẬT NAM HẢI:

Với phương châm uy tín – tận tình – chất lượng. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Nam Hải luôn mang đến cho quý khách hàng sự yên tâm, an toàn về mặt pháp lý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung tư vấn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi gồm:

– Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng;

– Lên kế hoạch nội dung, điều khoản của hợp đồng, nghiên cứu các tài liệu, văn bản cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng;

– Đàm phán ký kết hợp đồng ;

– Soạn thảo hợp đồng, đưa ra ý kiến tư vấn để các bên lựa chọn;

– Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các điều khoản đã được đàm phán;

– Sửa đổi, bổ sung hợp đồng ( nếu có).

VII. Lý do nên chọn dịch vụ soạn thảo Hợp đồng của Luật Nam Hải

Thứ nhất: Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý của chúng tôi đều tốt nghiệp Cử nhân các trường Đại học, học viện  trong và ngoài nước. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn soạn thảo hợp đồng. Đặc biệt nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao từ phía khách hàng.

Thứ hai: Điểm nổi bật của dịch vụ tư vấn luật hợp đồng tại Luật Nam Hải chính là quý khách được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi chỉ nhận thu phí và báo giá khi quý khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Do đó, quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm, không lo bị chặt chém giá cả cũng như chất lượng dịch vụ.

Thứ ba: khi sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi, quý khách chỉ bỏ ra một chi phí rất nhỏ, nhưng đổi lại quý khách sẻ an toàn về mặt pháp lý khi ký kết hợp đồng với đối tác.

Trên đây, là tư vấn về soạn thảo hợp đồng của Luật Nam Hải, tuy nhiên bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Qúy khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của chúng tôi. Vui lòng liên hệ: 0931876355 để được tư vấn cụ thể nhất.

Trân trọng!


Xem thêm bài viết khác:

♦ Thành lâp công ty tại Thủ Đức – Dịch vụ Thành lập công ty

♦ Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp ở tại HCM

♦ Tư vấn Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

 Luật sư giải quyết tranh chấp về thừa kế tại TP. HCM

 Văn phòng luật sư tại Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

 Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

♦ Tư vấn về Thủ tục ly hôn mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh

♦ Thủ tục ly hôn đơn phương tại TP. Hồ Chí Minh

♦ Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất tại Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh