Bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm

02/07/2021 07:04 157 lần Chuyên mục: Kiến thức luật dân sự

Bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm. Danh dự, nhân phẩm uy tín là một trong những quyền nhân thân của mỗi cá nhân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ.

Phiên Tòa xét xử: Bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm
Phiên Tòa xét xử: Bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm

Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định như sau: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Điều 584 BLDS 2015 Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Bên cạnh đó, người bị thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai (căn cứ khoản 5 Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015).

Theo quy định tại khoản điều 592 BLDS 2015, Người gây thiệt hại phải bồi thường những khoản sau:

* Bồi thường về vật chất:

+ Chi phí để hạn chế, khắc phục thiệ hại gồm: tiền tàu xe, thuê nhà,  tiền thuê luật sư, tiền sao chụp tài liệu, soạn đơn từ… (nếu có) Theo giá trung bình tại địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết sự việc.

+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút:

– Đối với thu nhập bị mất: như thu nhập trước khi sức khỏe bị xâm phạm, nếu người bị biệt hại có sức khỏe bị xâm phạm có tiền lương, tiền công hàng tháng ổn định (ví dụ người lao động làm việc theo hợp đồng lao đông tiền lương hàng tháng liền kề của 6 tháng là 5.000.000 đồng) trước khi sức khỏe bị xâm phạm nhân với thời gian nghĩ việc để điều trị. Nếu thu nhập không ổn định không xác định được thì lấy mức thu nhập theo bình quân của người lao động cùng loại nhân với thời gian nghĩ việc để điều trị.

– Đối với thu nhập thực tế bị giảm sút: cần lưu ý trên thực tế người bị thiệt hại tuy phải nghĩ việc để điều trị nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ bảo hiểm xã hội hoặc vẫn trả lương đầy đủ thì khoản thu nhập này người gây thiệt hại vẫn không phải bồi thường.

* Khoản bù đắp tổn thất về tinh thần:

Khoản bù đắp tổn thất về tinh thần căn cứ vào hình thức và mức độ ảnh hưởng của việc xâm phạm (bằng lời nói hay đăng lên báo viết…) căn cứ vào tính chất mực độ lây lan trên truyền hình. Khoản bù đắp này do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

* Thiệt hại khác do luật quy định

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Mục 1 của Nghị quyết số 03/2006/NQ- HĐTP, ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về nghĩa vụ chứng minh của các đương sự thì “Người bị thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại phải nêu rõ từng khoản thiệt hại thực tế đã xảy ra, mức yêu cầu bồi thường và phải có chứng từ hoặc giấy biên nhận hợp lệ về các khoản chi phí hợp lý, về thu nhập của người bị thiệt hại”.

* MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

(Về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ/TỈNH………

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới hành vi gây thiệt hại cũng như về thiệt hại mà bạn phải gánh chịu từ việc trên, cách giải quyết của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Vào ngày…./.…/……, theo chỉ đạo………. của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……, những hộ gia đình có cây xanh phải tiến hành kiểm tra, xem xét và thực hiện việc tỉa cành/… để đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh trước khi bão đổ bộ vào…………

Tuy nhiên, Ông/Bà…………………… Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Lại không chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo trên, do vậy, khi bảo đổ bộ vào địa phương vào ngày…/…/……, cây….. thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà………. đã bị đổ sang phía nhà ở của tôi dẫn tới:

……………………………………………

(Liệt kê thiệt hại mà bạn phải gánh chịu)

Ngày…./…./……, tôi có sang nhà Ông/bà………. để gặp và làm việc với Ông/bà…….., đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………… Việt Nam Đồng). Tuy nhiên, với những lý do vô lý như………………, Ông/bà……… từ chối việc bồi thường những thiệt hại trên cho tôi.).

Căn cứ Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.”

Tôi nhận thấy tôi có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa tôi và Ông/bà………… và Quý Tòa chính là Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên giữa tôi và Ông/Bà………..

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về …… bồi thường……… của Ông/Bà……….. đối với tôi vì đã gây thiệt hại về…….. theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN KHỞI KIỆN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ NHÂN PHẨM UY TÍN BỊ XÂM PHẠM CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY: 0931876355 để được tư vấn chi tiết:

Trân trọng!

– Luật sư giỏi tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Luật uy tín tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí tại Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh;

– Văn phòng luật sư tại Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh

– Luật sư uy tín tại TP. HCM – Tư vấn pháp luật miễn phí;

– Địa chỉ văn phòng luật sư – công ty Luật tại Thủ Đức.

– Luật sư tư vấn pháp luật về thuế – Dịch vụ luật sư tại Thủ Đức

 Thủ tục ly hôn đơn phương tại TP. Hồ Chí Minh

– Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại TP. Hồ chí Minh

– Thành lâp công ty tại Thủ Đức – Dịch vụ Thành lập công ty

– Tư vấn điều kiện thành lập doanh nghiệp ở tại HCM

– Tư vấn Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

 Luật sư giải quyết tranh chấp về thừa kế tại TP. HCM

–  Luật sư giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

– Tư vấn về Thủ tục ly hôn mới nhất tại TP. Hồ Chí Minh

– Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất tại Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

– Thủ tục bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh tại HCM