Thủ tục bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh tại HCM

23/06/2019 20:50 595 lần Chuyên mục: Hỏi đáp luật kinh tế

Thủ tục bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh tại HCM. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh, doanh nghiệp luôn có nhu cầu mở rộng hoạt động, sản xuất kinh doanh. Nên trước khi hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả , doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước. Vì vậy sau đây LUẬT NAM HẢI sẽ hướng dẫn quy trình, Thủ tục bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh tại HCMquý khách hàng tham khảo thực thiện.

Thủ tục bổ sung thay đổi nghành nghề kinh doanh ở tại HCM
Thủ tục bổ sung thay đổi nghành nghề kinh doanh

I. Thủ tục bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh tại HCM

Theo quy định tại luật Doanh nghiệp 2014:

– Doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

– Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

– Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. 

II, Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại hcm

1. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư với các giấy tờ sau đây:

 – Đối với Công ty TNHH Một Thành viên: Quyết định của chủ sở hữu

 – Đối với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

 – Đối với Công ty Cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

 – Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ của công ty.

2. Thời hạn hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại hcm: 

– 05 -07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Năm 2019, nếu doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng sẽ không phải nộp lệ phí nhà nước).

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đối với ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018 QD – TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành khi bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo mã ngành cấp 4;

Đối với mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luậtchuyên ngành và sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Đối với ngành nghề có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và được thực hiện ngay thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Theo quy của Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trừ thay đổi nội dung của địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh là: 300.000 đồng/lần thay đổi.

Thủ tục bổ sung thay đổi nghành nghề kinh doanh ở tại HCM

a) Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

b) Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

III. DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY LUẬT NAM HẢI

  • Tư vấn và soạn thảo các hồ sơ.
  • Thay mặt khách hàng giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Cung cấp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho khách hàng.

Trên đây là một số quy định và các bước cần thiết khi bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh. Qúy vị có thắc mắc gì cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ: 0931876355 hoặc gmail: luatnamhaiinfo@gmail.com.

Trân trọng!

chich live | chichlive | kisslive | kiss live | yy live | yylive | xem truyen | xem truyện